Aankondiging voor een cursus filosofie:

 

Technologie als macht en verantwoordelijkheid

 

Een filosofische beschouwing over de morele uitdagingen waar technologische vooruitgang ons voor stelt

"Kennis is macht" schreef Karl Marx. Hij dacht hierbij in de eerste plaats aan het sociale fenomeen macht, maar je kunt dit net zo goed opvatten als macht over de materie. Technologie is immers macht over de dingen door wetenschappelijke kennis.

Reeds in de 19-e eeuw veranderde nieuwe technologie de machtsverhoudingen in de samenleving drastisch. Nu technologie onze spierkracht goeddeels heeft vervangen begint het ook onze denkkracht te vervangen. Dit leidt tot nieuwe verhoudingen en roept vragen op inzake verdeling van welvaart en over wat als een goed leven moet gelden.

Het is al bijna onmogelijk geworden om Amsterdam te bezoeken zonder dat dit wordt geregistreerd. Er hangen camera's boven de weg die nummerborden lezen en bij het openbaar vervoer is het papieren kaartje vervangen door de ov-chipkaart. Te voet of per fiets is de reiziger nu nog onbespied, maar hoe lang nog? Gezichtsherkenningstechnologie bestaat reeds. De KGB, Stasi en Gestapo zouden wel raad hebben geweten met zulke machtsmiddelen. Weten wij dat?

Goede ideeën verspreiden zich sneller dankzij internet, slechte helaas ook.  Vergeten worden dreigt daarbij iets uit het verleden te worden. Nu een ieder de macht heeft om anoniem schade toe te brengen aan de reputatie van elke ander vraagt dit om bezinning op kwesties als vrijheid van meningsuiting, smaad en persoonlijke levenssfeer. Martha Nussbaum sprak in verband hiermee over het onbeschofte internet.

De cursus " Technologie als macht en verantwoordelijkheid", die drs Marcel Engeringh, filosoof in het voorjaar van 2015 voor Filosofiegroep Stichtse Vecht verzorgt,  biedt een wijsgerige reflectie op het voorgaande. Ook zullen hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen in een historisch perspectief worden geplaatst. Zulke reflectie is nodig, want als het goed is gebruikt de mens technologie, maar als wij niet nadenken gebruikt de technologie ons.

Cursusdata: woensdagen 8 en 22 april, 6 en 20 mei; 3 juni 2015. (15.00 – 17.00 uur onder voorbehoud)  

Kosten: € 69,-

Opgave via tel.0346 569 612 of via het activiteitenformulier.

 

*) Het hiëroglief voor het alziend oog van de Egyptische godheid Horus.